Rila

ИЗГРЯВА СЛЪНЦЕТО.
НИЕ БЪЛГАРИТЕ, ВИНАГИ СМЕ
БИЛИ СЛЪНЧЕВ НАРОД. СЕГА
СМЕ ЗАБРАВИЛИ ТОВА
, НО…
СЪМВА ВЕЧЕ

МИСИЯТА БЪЛГАРСКА
ЗА БОГА.

“ С ПЕРАТА СИ ЩЕ ТЕ ПОКРИВА И ПОД КРИЛАТА МУ
ЩЕ ИМАШ ПРИБЕЖИЩЕ: НЕГОВАТА ИСТИНА Е ЩИТ
И ВСЕОРЪЖИЕ.” [ П91;4]

ОТ ДЪЛБОКА ДРЕВНОСТ, НИЕ
БЪЛГАРИТЕ СМЕ БИЛИ
СВЪРЗАНИ С БОГА И ТОГАВА
СИЛНИ СМЕ БИЛИ.
Български   РускиЙ   English   French   Deutch
НАЧАЛО
СЛОВОТО БОЖИЕ
ИСТИНАТА
БЪЛГАРИТЕ
МИСИЯТА
СЪОБЩЕНИЯ
МНЕНИЯ
ИСТОРИЯ
СТЪПКИ КЪМ БОГА
ПАНЕВРИТМИЯ
НАРЯДИ на УЧИТЕЛЯ
МУЗИКА
СНИМКИ
ПОЕЗИЯ
ОРГ. ДЕЙНОСТ
АДМИНИСТРАЦИЯ

П А Н Е В Р И Т М И Я Т А - С В Е Щ Е Н   Т А Н Ц  

Тук ще научите защо УЧИТЕЛЯ сваля от Духовния свят ПАНЕВРИТМИЯТА за нас БЪЛГАРИТЕ, какво е нейното БОЖЕСТВЕНО предназначение.
ПАНЕВРИТМИЯТА е огромна отговорност за нас БЪЛГАРИТЕ пред БОГА – УЧИТЕЛЯ казва: “ Аз ви давам чрез ПАНЕВРИТМИЯТА страхотно оръжие. Накъде ще го насочите от вас зависи.” Доверието е голямо и следователно задължението ни също.
Ще научите и за отклоненията от онази ПАНЕВРИТМИЯ, която УЧИТЕЛЯ е дал, кои застават срещу ВОЛЯТА БОЖИЯ и защо?…
Публикаций за паневритмия:
- За хармонията в паневритмията (Раздел I)
- Комплексен хармоничен анализ на паневритмичните упражнения (Раздел II)
Добавка към Раздел II
1. Отваряне
2. Гранични положения
3. Евера - добавка
4. А къде е истината?
5. Защо не бива да се хващат ръцете или за поздрава на черната ложа

- Тъкане
- Божестжените упражнения в Българската Паневритмия   (Видео към 120 стр.)
- Пневритмията - съвременният Кивот
- Паневритмията - Божие Благословение
- Анализ на злото в паневритмията на черната ложа (френската паневритмия)
- Фигурите на живата геометрия на V-та раса и Паневритмията
- Послание към умните българи
- Обобщение от изследването на Божествените упражнения и следствията от тях
- Учителят, Паневритмията и Третият завет
- Живият кръг - фигурата от живата геометрия формираща българското съзнание
- Основни принципи на ниския астрал
- Народопсихология на българите
- За наказанието на българите, ако не приемат да изпълнят Божията Воля
- Битката между Бялата и черната ложа или защо учението на Учителя не може да бъде секта
- Как трябва да се нарича Учението на Учителя на земен език?
- Център за изучаване и прилагане на Учението за човешкия Дух и Неговото приложение - Българската Паневритмия
- За отношенията между българското и френското братство или как е подменена Паневритмията на Учителя

Съобщвние за паневритмия от дата: 2009-07-27 16:03:03
ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ
върху които са изградени движенията на Паневритмията.

I. ПОСТУЛАТИ:
1. Паневритмията е Божествена и не може да се
коригира на физическо ниво.
2. Учителя е дал Паневритмията, Той я познава и
следователно всичко, което казва е вярно.

II. ПРАВИЛА:
1.Учителя казва, че всички упражнения, които той дава, започват С ДЕСЕН КРАК.
2. Хармонията между думи, музика и движения изисква броят на музикалните тактове да бъдат кратни на цикъла на съответното движение.
3. В съставните упражнения, всяка негова съставна част започва с ДЕСЕН КРАК. Те са завършени елементи от по-сложно движение и тогава следва т. 2.
4. НА ДЕСЕН КРАК ръцете се отварят, а на ляв крак се прибират, затварят. Това е символа на Бялото Братство.
Пояснения: Това са неща, които са се знаели, но са „забравени”! Сега не се спазва нищо от горното. Та вижте как играем ние, точно обратното, на ляв отваряме, а на десен затваряме, което е принципа на другата, на черната ложа, т.е. ние играем френската Паневритмия. Учителя казва: „Паневритмията е оръжие, накъде ще го насочите от вас зависи”. Е, ние сме го насочили против Него . . .
Но трябва да се знае, че така не може да се продължава, защото ако не се вразумим Бялото Братство ще „затвори” Паневритмията и тя ще престане да действа. Това Учителя го е казал съвсем ясно. Черните братя и сестри това искат, а мисията на Българите тогава се проваля. Какво трябва да се случи за да разберем отговорността си пред Бога, пред Учителя!


Съобщвние за паневритмия от дата: 2009-07-24 15:17:01

Братя и сестри,

Трябва ясно да се каже: Тук на „Изгрева” има хора и сили, които умишлено вредят на Паневритмията, която Учителя ни е завещал и ние лековерно сме им позволили още преди години да се отклонят от нея. И сега те продължават своето вредителско дело.
Време е да събудим съзнанието си и да си дадем сметка, че с нашето бездействие вредим на делото на Учителя, и следователно правим да страда целия български народ, защото го отклоняваме от мисията му.
Всички трябва да им дадем отпор и да си върнем Българската Паневритмия. Нашата сила е в любовта ни към Учителя.
Когато се явява духът на заблуждението, с рога и копита ли очаквате да се появи или мил и любезен, проповядващ мир и любов? Но той спазва ли този принцип или само иска ние да го спазваме. Дали няма да се представя усмихнат и с „добро сърце” просто за да приспи будността на съзнанието ни? - Това е духът на заблуждението. Как ще го познаете? По делата му: - щом работи против Българската Паневритмия и защитава с всички сили и средства Френската Паневритмия, която вече е успял да ни наложи, тогава той не е от Бялото Братство, а тогава КОЙ Е? Всяването на страх и оставянето ни в положението на бездействие и безпомощност е негов начин на действие.
Ето какво казва Учителя за страхът:
„Когато дойде страхът, съзнанието на човека се помрачава, паметта се замъглява и човек вече нищо не помни” . . .
„Някой казва: Аз разчитам на Господа. Добре е да разчиташ и уповаваш на Господа, но пръв ти трябва да работиш”...
„Който се занимава с окултни науки и не знае как да ги прилага, ще има обратни резултати”, ( от това се възползва духът на заблуждението).
„Който се страхува от живота, в него страхът е отвътре, а любовта отвън. Който не се страхува, той носи любовта в себе си, а страхът е поставен отвън. Ако страхът е вътре, причината си ти”.
А за отнемане на идеала Учителя казва:”И наистина, когато изгуби идеала си, човек губи силата си. Да живееш без идеал, значи да си човек без вяра”. И внимавайте: Учителя ни предупреждава: „Има една област в живота, дето всичко се заличава. Не влизайте в тази област. Тя е неутралната зона в живота. Там нищо не може да се направи. . . „ ( това е зоната на нищо- правенето).
Извадки от беседата „Живот и идеал” – МОК XII год., 1933 год, юни, 38 лекция.

Съобщвние за паневритмия от дата: 2009-07-08 16:22:19



Братя и сестри,

Започва Втория етап от дейността на Бялото Братство в България, за който говореше Учителя:
ПРЕДАВАНЕ СЛОВОТО БОЖИЕ НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД
(първият етап приключи с излъчването на филма за Учителя)


Ние благодарим на черните братя и сестри, които развалиха таблото, с което искаме да ви информираме за всичко, свързано с горното. Те трябва да си припомнят, че те са при нас, а не ние при тях и че тук отново ще се работи за Учителя и отново ще се играе Българската Паневритмия, а не френската, която играем в момента. По повод погрешната игра на Паневритмията, Учителя казва: „Така не може! Вие вредите на Мен, на себе си и на останалото човечество, защото от тук тези погрешно изиграни упражнения създават дисхармонични състояния и вихри и те се прехвърлят и предават на останалото човечество. Вие носите отговорност за това, което става тук на поляната и с Паневритмията, която вие играете и за онова, което излиза от нея и отива в света и създава съдба на човечеството”.

А по друг повод казва:
„Тази Паневритмия тук е свалена за българската душа и българския дух... Защото българската душа и българският дух са определени да съчетаят тази мелодия, ритъм и движение и да направи долу на земята общение с Бога и с Великия Учител. За да се доберат останалите народи до Словото на Великия Учител, трябва да тръгнат от българска земя, от българско четмо и писмо, за да преминат през Паневритмията. Тогава ще се срещнат със Словото на Великия Учител. Друг път няма за човечеството. България е определена за това. Българската Паневритмия е определена за това. От нея се тръгва. Човечеството трябва да се добере до нея и да тръгне от нея. От тук се тръгва – друг начин няма за пробуждане на човешкото съзнание по пътя на Космичната обич”.

Ясно е защо черните братя и сестри са променили Паневритмията. Но с нашето бездействие ние сме съучастници в предателството към делото на Учителя. Затова не искат да сме информирани и унищожиха таблото. Докато сме бездейни на практика ще бъдем част от тяхното общество и ще сме предатели към Бога, към Учителя, към нашия народ и пред нашата собствена съвест, и ще продължаваме да играем Паневритмия написана под чужд диктат. Ще ви представим и доказателства за това.

Следете събитията чрез нашия сайт, който за сега работи само частично, но скоро ще работи изцяло.
Искаме да сте информирани и всеки да се определи на кого ще служи. Запали се огъня.

И не забравяйте на 12 юли ще бъдем на Мусала, за да честваме рожденния ден на Учителя. Подробности в сайта:
http://www.misiata-balgarska.com/

* * *
Page 1 of 1
Страници: 1