Rila

ИЗГРЯВА СЛЪНЦЕТО.
НИЕ БЪЛГАРИТЕ, ВИНАГИ СМЕ
БИЛИ СЛЪНЧЕВ НАРОД. СЕГА
СМЕ ЗАБРАВИЛИ ТОВА
, НО…
СЪМВА ВЕЧЕ

МИСИЯТА БЪЛГАРСКА
ЗА БОГА.

“ С ПЕРАТА СИ ЩЕ ТЕ ПОКРИВА И ПОД КРИЛАТА МУ
ЩЕ ИМАШ ПРИБЕЖИЩЕ: НЕГОВАТА ИСТИНА Е ЩИТ
И ВСЕОРЪЖИЕ.” [ П91;4]

ОТ ДЪЛБОКА ДРЕВНОСТ, НИЕ
БЪЛГАРИТЕ СМЕ БИЛИ
СВЪРЗАНИ С БОГА И ТОГАВА
СИЛНИ СМЕ БИЛИ.
Български   РускиЙ   English   French   Deutch
НАЧАЛО
СЛОВОТО БОЖИЕ
ИСТИНАТА
БЪЛГАРИТЕ
МИСИЯТА
СЪОБЩЕНИЯ
МНЕНИЯ
ИСТОРИЯ
СТЪПКИ КЪМ БОГА
ПАНЕВРИТМИЯ
НАРЯДИ на УЧИТЕЛЯ
МУЗИКА
СНИМКИ
ПОЕЗИЯ
ОРГ. ДЕЙНОСТ
АДМИНИСТРАЦИЯ

С Т Ъ П К И   К Ъ М   Б О Г А


!!!Тук може да споделите вашите идеи за мероприятия, водещи БЪЛГАРИТЕ по пътя към БОГА.
 
Публикувай своята идея     
Мнение от: [Таню Делчев ], 2012-07-02 12:05:14

ОБРЪЩЕНИЕ КЪМ УМНИТЕ БЪЛГАРИ
Изправени сме пред избора: да продължаваме да страдаме или да търсим изход от тази ситуация. За да се избавим от страданията трябва да започнем ново възраждане, този път духовно възраждане. Затова в България е изпратен от Бога Учителят Биенса Дуно, но за да скрият Неговата същност ни го представят като Петър Дънов. Той определи духовния път на българите, който е Божията Воля. Във физическото възраждане нашите възрожденци измислиха читалищата. Сега, при духовното възраждане, Учителят казва, че новите „читалища” ще бъде Паневритмията. Затова Той казва, че трябва българите да заиграят повсеместно Неговата Паневритмия. ВЯРНАТА ПАНЕВРИТМИЯ!
А сега да кажем накратко къде се крие силата на Паневритмията. Тя е хармония, ритъм. Учителят казва: „Паневритмия в буквален превод означава космичен висш ритъм. Паневритмията – това е велика всемирна хармония на движението. Целият живот е Паневритмия.” Каква наука има скрита в Нея! Тя ни свързва със силите, които действуват в Божествения, Духовния и материалния свят. Тялото ни се свързва с тези енергии и се хармонизира с тях. От чисто физическа гледна точка, чрез Нейните сили клетките на тялото ни са подложени на регенерация, а това води до ограничаване на тяхното стареене. В този смисъл Тя може да се разглежда като еликсир на живота. „Ако играете правилно, поне бръчките ви ще изчезнат”– казва Учителя. Още по-важен е всеобщият ефект: когато много хора се свържат със силите в природата, те се свързват и помежду си – изгражда се колективно съзнание, което е в основата на изграждането на народността – сега то е разградено от черната ложа (те сами си признават, че са го сторили – четете ционските протоколи и нашите анализи за тях). Така Паневритмията се превръща в огромен психологически магнит, който привлича разумните, умните хора. Защо? Защото те са много по-близко до хармонията в природата, която е изградена от Божествените сили – хармонията се свързва с хармония. Така постепенно умните хора се обединяват и започват съзнателно, целенасочено да изпълняват Божията Воля. Така те постепенно и даже неосъзнато повеждат народа си към напредък, благополучие, благоденствие. Така постепенно се изправя Пентаграма на българите – ние тръгваме в пътя определен ни от Бога. Тогава българите от Духовния и Божествения свят, които са много силни, казва Учителя, ще започнат да ни помагат отгоре и още нещо много важно – ще започнат да се прераждат на земята. Така по един невидим начин ще се раждат силни личности, които ще поведат народа ни. Тогава ще можем да кажем, че духовното и физическо робство от черната ложа (това те самите си го признават!), в което сме сега ще остане в миналото. Ето защо Учителят казва: (следва)
Мнение от: [Таню Делчев ], 2012-07-02 12:01:48

„Дал съм ви силно оръжие, към кого ще го насочите от вас зависи.” Вярно е, че от нас зависи, но и страданията ни са за наша сметка, когато то е насочено срещу нас. Сега сме оставили черната ложа да се занимава с това „оръжие”-Паневритмия и тя се е възползвала от нашето незнание и е насочила всичките сили на Паневритмията срещу нас, българите, и срещу Учителя. Така тя ни насочва към гибел. Това трябва да стане ясно!!! Така лесното, което Учителят, Богът са ни подарили, което е Божественият Кивот, е превърнато в наши неимоверни трудности! Това трябва да се разбере, ако искаме да оцелеем, ако искаме да ни има!!! Сега „паневритмията”, която се играе е дисхармонична от първото до последното упражнение и ни свързва с дисхармонията на дявола, изсмуква енергията на народа ни и захранва черната ложа! Това трябва да се разбере!!! Ето защо Учителят предупреждава, че когато се играе не както Той е дал, се произвежда зло! И от това зло страдат всички, целият български народ, независимо дали играе или не, това което сега се нарича паневритмия. Сегашната игра не е Паневритмия!!! Доказателството е много просто – Паневритмията означава хармония, ритъм и ни свързва, пак ще кажем, с Божествения и Духовния свят. А сегашната дисхармония ни свързва със силите на дявола. Вижте сега какви хора привлича тя. На поляната има даже хора с психически отклонения. Защо е така? Защото тези хора са в дисхармония с Божествената хармония, затова. Защото дисхармонията може да привлече само дисхармония. Това не е ли ясно. Черната ложа постига по този начин и още един резултат – тези хора отблъскват умните хора и постепенно Паневритмията загубва своя смисъл. Така те ще успеят да Я унищожат във времето. Съдбата ни е в нашите ръце - от нас, българите, зависи. Наблюдавам ги тези от черната ложа, те подготвят и следващото си тяхно поколение да се наложи на поляните, така българите ще останат настрани и ще определят сами гибелта си. Трябва да се проумее това коварство. Не е случайно това, че толкова много ви занимаваме с техните ционски протоколи в материали в сайта ни, с предателството им спрямо нас за падането ни под турско робство, ще ви запознаем и с програмата им за унищожаване на българите. Там те сами си казват какви са техните коварни планове спрямо нас. За да се избавим е нужно да проявим инициативност и воля. И това ни дава ПАНЕВРИТМИЯТА на Учителя! Вярната ПАНЕВРИТМИЯ! Трябва да се организира повсеместната игра на вярната Паневритмия. Това е начина определен ни от Учителя да се измъкнем от страданията си. Разумността изисква всички да се обединим около това. (следва)
Мнение от: [Таню Делчев ], 2012-07-02 11:52:17

А сега малко тъжен хумор. Няма сила, която са спре изпълнението на Божия план. Това ще стане и не зависи от евреите. Това е грижа на Учителя. Това ще стане и не зависи от нас! От нас зависи страданието ни! Защото колкото повече време минава и ние не изпълняваме Божията Воля, ще се засилва все повече страданието ни! Това е метод на Бога и от него няма отърване. И това ще продължи докато кандисаме! Затова от нас зависят само страданията ни! Умните, умните трябва да разберат това и да си поемат задълженията. И техните страдания от тях зависят! А това вече е атестат за зрялост и мъдрост. Ти може да се мислиш за умен, но ако не го проявиш къде ти е умността?! Не трябва да се оставим, поколенията, които идват след нас да ни укоряват за нашата безотговорност и слабоволие. Времето е такова – на зазоряване! Предстои ни светло бъдеще, трябва само да поискаме да си го направим! Нали е глупаво при тези възможности, които сам Бог ни е дал да страдаме. „В България са вложени големи сили за култура, които се спъват”, казва Учителят. Спъват се от черната ложа, за която пак Учителят казва: „Той (дяволът) в България има много агенти, те всичко знаят.”
Преживяхме един огромен кошмар в нашата история от неизпълнение на Божията Воля, като изгонихме навремето богомилите, които са Божи пратеници. Това ни струваше пет века турско робство! Не беше само турско, а и на черната ложа, но до идването на Учителя не можем да проумеем това. Сега в земята българска беше изпратен Самият Бог на Силите и ако продължаваме със своето безхаберие отново ще попаднем под Божието наказание. Законът е: 500 години робство! Робство на черната ложа. Та те ще ни унищожат през това време. Вече даже са приели специална програма за това. (С нея ще ви занимаваме отделно.) Сами ли да се зачеркнем от човешката история, когато Сам Бог ни е отредил да бъдем негови съработници и семка на новата раса! Важи обаче принципа: „Бог помага, но в кошара не вкарва!” Ние сами трябва вкараме „овцете в кошарата” в противен случай ще умрем от глад. Пита се докога ще повтаряме един и същи урок?! Сега от нас се иска най-лесното: да се играе повсеместно ВЯРНАТА ПАНЕВРИТМИЯ! Можем да спрем страданията си „с песен на уста” – от това по-лесно сигурно и Бог не може да измисли! Няма нужда от мъдруване, а от работа. Не може да се надяваме на промяна на нещата в структурите на черната ложа – проверили сме, изследвали сме го! Трябва да се започне отначало, на чисто! Умните българи трябва да започнат организиране на играта на ВЯРНАТА БЪЛГАРСКА ПАНЕВРИТМИЯ! по места. Вярната Паневритмия скоро ще бъде качена в сайта ни. Всички въпроси – в сайта ни.
НАУЧЕН ЕЗОТЕРИЧЕН ЦЕНТЪР към сдружение: „Просвещение за Школите на Бялото Братство”.

* * *
Page 1 of 1
Страници: 1

Добави своята идея:
(*) Задължителни полета

* Име:        Email:
* Мнение: